สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

จำหน่ายต้นกล้าอินทผาลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทุกสายพันธุ์ที่เรานำเข้ามาทุกสายพันธุ์ เป็นต้นกล้าที่นำเข้าจาก Lab ชั้นนำของโลก ซึ่งอยู่ในต่างประเทศทางฝั่งยุโรป และฝั่งตะวันออกกลาง ต้นกล้าทุกต้นได้รับการรับรองว่าตรงตามสายพันธุ์ ตรงตามเพศ ที่สั่งทั้งต้นตัวผู้ และต้นตัวเมีย ต้นกล้าจากสวนของเราทุกต้นผ่านการฉีดยากำจัดเชื้อราก่อนส่งมอบสู่มือลูกค้าทุกต้น สนใจสั่งซื้อต้นกล้า หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 085-389-4190 (บี)

สายพันธุ์ สีผล ขนาด นิยมรับประทานแบบ ช่วงที่ให้ผลผลิต
แลป ราคา
Barhee  (บาฮี DPD) เหลือง 2.9 x 2.3 ซม. กินสด ท้ายฤดู
DPD  UK
 2300 บาท
Barhee (บาฮี อิหร่าน) เหลือง 2.0 x 1.7 ซม. กินสด ท้ายฤดู Lana
2000 บาท
Barhee  (บาฮี ยูเออี)
เหลือง 2.9 x 2.3 ซม. กินสด ท้ายฤดู
UAE
2300 บาท
Sukkary (สุกการี) เหลือง 2.9 x 2.3 ซม. กินแห้ง ต้นฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
Lulu (ลูลู่) เหลือง 2.5 x 2.0 ซม. กินแห้ง กลางฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
Anbarah (อัลบาร่า) แดง 5.8 x 3.3 ซม. กินแห้ง ท้ายฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
sultana (ซูลตาน่า) เหลือง 5.5 x 2.8 ซม. กินแห้ง ท้ายฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
Shi shi (ซิซิ) เหลือง 3.2 x 2.5 ซม. กินสุกครึ่งลูก+แห้ง กลางฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
zamli (แชมลี่) เหลือง 3.1 x 2.3 ซม. กินสุกครึ่งลูก+แห้ง กลางฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
Nabut saif (นาบุชชาอิฟ)
เหลือง 2.5 x 2.0 ซม. กินแห้ง กลาง-ท้ายฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
Konaisy (โคไนซี่) แดง 3.5 x 2.2 ซม. สด+สุก+แห้ง กลางฤดู
DPD  UK
 1,400 บาท
Hayany (ฮายานี่) แดงเข้ม 3.5 x 2.0 ซม. สด+สุก+แห้ง กลางฤดู UAE 1,500 บาท
Nawader (นาวาเดอร์)
เหลือง 3.7 x 2.5 ซม. กินสุกครึ่งลูก+แห้ง ต้นฤดู UAE 1,400 บาท
Medjool (เมจจูล) เหลือง 5.0 x 2.7 ซม. กินแห้ง ต้นฤดู UAE 1,400 บาท
Um ed dahan (อัมเอ็ดดาฮาน) เหลือง 3.5 x 2.0 ซม. สุก+กินแห้ง กลางฤดู UAE 1,400 บาท
Ghannami  male (กานามี่ตัวผู้)
1,400 บาท
LA
สายพันธุ์ สีผล ขนาด นิยมรับประทานแบบ ช่วงที่ให้ผลผลิต
แลป ราคา
Barhee DPD (บาฮี) เหลือง 2.9 x 2.3 ซม. กินสด ท้ายฤดู
DPD  UK
 2000 บาท
Ajwah (อัจวะห์) แดง 2.0 x 1.7 ซม. กินแห้ง กลางฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
Khalas (คาลาส)
เหลือง 3.5 x 2.0 ซม. กินสุกครึ่งลูก+แห้ง ต้นฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
Sukkary (สุกการี) เหลือง 3.0 x 2.4 ซม. กินแห้ง ต้นฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
Lulu (ลูลู่) เหลือง 2.5 x 2.0 ซม. กินแห้ง กลางฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
Anbarah (อัลบาร่า) แดง 5.8 x 3.3 ซม. กินแห้ง ท้ายฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
sultana (ซูลตาน่า) เหลือง 5.5 x 2.8 ซม. กินแห้ง ท้ายฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
Shi shi (ซิซิ) เหลือง 3.2 x 2.5 ซม. กินสุกครึ่งลูก+แห้ง กลางฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
zamli (แชมลี่) เหลือง 3.1 x 2.3 ซม. กินสุกครึ่งลูก+แห้ง กลางฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
Nabut saif (นาบุชชาอิฟ)
เหลือง 2.5 x 2.0 ซม. กินแห้ง กลาง-ท้ายฤดู
DPD  UK
1,250 บาท
Konaisy (โคไนซี่) แดง 3.5 x 2.2 ซม. สด+สุก+แห้ง กลางฤดู
DPD  UK
 1,400 บาท
Hayany (ฮายานี่) แดงเข้ม 3.5 x 2.0 ซม. สด+สุก+แห้ง กลางฤดู UAE 1,500 บาท
Nawader (นาวาเดอร์)
เหลือง 3.7 x 2.5 ซม. กินสุกครึ่งลูก+แห้ง ต้นฤดู UAE 1,400 บาท
Medjool (เมจจูล) เหลือง 5.0 x 2.7 ซม. กินแห้ง ต้นฤดู UAE 1,400 บาท
Um ed dahan (อัมเอ็ดดาฮาน) เหลือง 3.5 x 2.0 ซม. สุก+กินแห้ง กลางฤดู UAE 1,400 บาท
Ghannami  male (กานามี่ตัวผู้)
1,400 บาท