เกี่ยวกับเรา

    ทางเว็บอินทผลัมไทย เปิดดำเนินกิจการเกี่ยวกับการนำเข้าต้นพันธุ์อินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยือจาก Lab ต่างประเทศ มาให้เกษตรกรผู้สนใจนำไปเพาะปลูกเป็นเวลา 4 ปีแล้ว โดยการคัดเลือกการนำเข้าจาก Lab ใหญ่ๆ ทั้งจากยุโรป และตะวันออกกลาง โดยมี Lab ไม่ตำกว่า 5 แห่ง ที่เราคัดเลือกว่าจะได้พันธุ์ที่ดีที่สุด จึงสั่งนำเข้ามาเพื่อปลูกเอง และแบ่งปันให้เกษตรกรผู้ที่สนใจนำพันธุ์ไปร่วมปลูกอีกด้วย
 
     เราบริการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับต้นอินทผลัม เพราะเราเคยมีประสบการณ์จริงที่ได้พบจากสวนของตัวเอง จากการลองผิดลองถูก และได้ผ่านการศึกษาดูงานด้านอินทผลัมจากต่างประเทศมาแล้วอีกด้วย เราจึงมั่นใจว่าสามารถให้คำปรึกษาได้ตรงจุด แก้ปัญหาให้กับคุณได้อย่างแน่นอน